Manj je več
Manj je več

Vodilo našega tima je ohranjanje ustnega zdravja s čim manj posegi. To omogočajo predvsem redni preventivni pregledi, ki zmanjšajo ali preprečijo posledice kariesa, tako pa ohranjamo zdravo zobovje tudi v starosti.

Po protetičnih rešitvah posežemo, ko z minimalnimi posegi več ne zadostimo funkcionalnim in estetskim potrebam. Takrat zobe oskrbimo z zobnimi prevlekami, manjkajoče zobe nadomestimo z implantati oziroma zobnimi mostički. Več manjkajočih zob oz popolno brezzobost pa rešujemo s klasičnimi ali implatatno podprtimi zobnimi protezami.